Het Antwoord

We begonnen dit semester met de vraag: Hoe wil jij je profileren als ondernemend en onderzoekend journalist? Nu, een half jaar verder, is het aan mij de taak om terug te kijken op de antwoorden die ik daarop gegeven heb en aan te tonen dat ik mij eraan gehouden heb.

Ik wilde mij dit semester gaan profileren als onderzoekende sportjournalist. Dieper graven in sportdossiers, zoeken naar verklaringen voor bijzondere verschijnselen en vooral wegblijven van de wedstrijdverslagen en -analyses. Dit semester heb ik hier mijn tanden ingezet en ben ik verschillende onderzoeken in de sportwereld gestart.

Hoe ik wilde gaan ondernemen vond ik in het begin van het jaar een lastige vraag om antwoord op te geven, maar na goed nadenken kwamen de antwoorden vanzelf. Ik gaf onder andere aan dat ik initiatief wilde tonen en constant bezig wilde zijn. Ik heb aangetoond dat ik dit ook echt gedaan heb. Gedurende het semester had ik bijna altijd twee of drie verschillende projecten lopen. In de productie rondom het Haags Kwartiertje heb ik initiatief getoond door ADO zelf te contacteren met ideeën en ook heb ik initiatief getoond door mijn onderzoek naar trainersontslagen te pitchen bij verschillende media. Ondernemen was dit semester voor mij ook mijn plek zoeken in de sport-journalistieke wereld. Waar liggen de mogelijkheden? Wat mist het publiek nog? Waar liggen de gaten? Door met het publiek én verschillende makers in gesprek te gaan heb ik voor mezelf een beeld gecreëerd hoe de huidige sportjournalistiek er uit ziet en wat ik daar nog aan kan toevoegen. Mijn conclusie: er is nog veel te halen als het gaat om diepgravende, onderzoekende sportverhalen. Er is veel interesse in dat soort verhalen, maar omdat het vaak veel tijd en dus ook veel geld kost, hebben sportkanalen hier niet de middelen voor om het uit te gaan zoeken. Daar ligt voor mij een mogelijkheid. Niet alleen om iets uit te gaan zoeken wat nog niet bekend is, maar ook om mezelf als journalist op de kaart te zetten.

Daarnaast betekende ondernemen voor mij dit semester de juiste stappen voor mijn toekomst zetten. Daarmee wil ik zeggen: een goede stage vinden, mijn netwerk uitbreiden, toekomstgerichte keuzes maken etc. Hierin heb ik naar mijn mening een goede basis gelegd. Ik heb een stage gevonden waar ik enorm veel zin in heb om naar toe te gaan. Netwerkuitbreiding was dit semester lastig; ik heb met verschillende mensen binnen de sportjournalistiek gesproken en zou eigenlijk ook bij enkele mensen/mediabedrijven langsgaan, maar corona heeft roet in het eten gegooid. Toch heb ik een aantal mooie samenwerkingen aan kunnen gaan waarbij ik mijn netwerk kan uitbreiden en mijn naam kan vestigen:

  • Amateurvoetbaleindhoven.nl: een regionaal platform dat verslag doet van alles rondom het amateurvoetbal in de Kempen en Eindhoven. Dit is niet zozeer een journalistiek platform waar het niveau zo hoog ligt, maar persoonlijk vind ik dit belangrijk om connectie met de omgeving te houden. De site heeft een naam in de omgeving, iedere amateurvoetballiefhebber kent de site en bezoekt deze regelmatig. Als mijn artikelen hierop veel aandacht trekken, kan dat op regionaal gebied misschien deuren openen.
  • Tussen de Linies: Tussen de Linies is een voetbalsite waarbij data en cijfers belangrijk zijn. Dit is voor mij een platform waarop ik van mijn creatieve vrijheid kan genieten. Een platform waarop producties worden gemaakt die gebaseerd zijn op data en statistieken. En ook deze site heeft, ondanks dat alles op vrijwillige basis is, aangetoond dat het deuren opent. Wes Beuvink heeft verschillende tactische analyses geschreven voor de site. Dat werd opgemerkt door meerdere voetbalclubs en inmiddels is hij in dienst bij FC Groningen. Ook Enrico maakt deel uit van het Tussen de Linies-team en is inmiddels data performance analist voor verschillende Europese clubs.
  • Voetbalzone: Voetbalzone is de grootste naam van deze drie sites. Vanuit Voetbalzone is het gemakkelijk om grote namen te kunnen spreken voor interviews of artikelen. Op deze manier is het voor mij makkelijker om mijn netwerk uit te breiden. Ook is er nauw contact met verschillende redactieleden van de site.

Ondernemen heeft mij daarnaast een hele mooie kans gegeven om op freelancebasis te gaan schrijven voor VICE Sports. Als ik geen initiatief had durven tonen, was ik nooit in gesprek geweest met Sam van Raalte en had ik nooit gereageerd op de vacature. Maar ik heb daarin wel initiatief getoond en nu mag ik een proef-artikel schrijven voor VICE Sports. Ik ga deze kans met beide handen aangrijpen en hoop er iets moois uit te halen.

De derde pijler van dit semester is onderzoeken. En onderzoeken komt voor mij ook al terug in mijn profilering, ik wil namelijk mezelf neerzetten als onderzoekend sportjournalist. Om het onderzoeken makkelijker te maken heb ik gebruik gemaakt van de verschillende wapens die ons op het begin van het jaar werden aangereikt. Ik heb in dit semester aangetoond dat ik onderzoek kan doen. Ik heb meerdere data-onderzoeken gemaakt, waarbij de grootte van het onderzoek verschilt van relatief weinig data tot veel data en veel manuren. Maar, zoals aangegeven, heb ik mij ook verdiept in enkele onderzoeken die los van de sport staan. Zo ben ik undercover gegaan op Telegram om contentverspreiding van OnlyFans-kanalen te onderzoeken en zit ik samen met Evy in een kijkcijferonderzoek naar aanleiding van kritiek van Giel de Winter.

Al met al heb ik voor mezelf veel stappen gezet dit semester. Doordat ik in gesprek ben gegaan met het publiek, heb ik meer ideeën bedacht voor producties die ik zou willen of kunnen maken. Ook heb ik veel artikelen geschreven dit semester, voor verschillende doelgroepen. Het artikel voor Tussen de Linies is voor een specifiekere doelgroep, namelijk liefhebbers van voetbal-data-verhalen. Omdat de doelgroep zo specifiek is, kan ik me persoonlijk helemaal uitleven met cijfers, data en statistieken. Daartegenover staat het verhaal over ontslagen trainers, dat is geschreven voor een doelgroep met AD- / Telegraaf-lezers. Hierin moest ik juist het omgekeerde doen, zoveel mogelijk afwijken van cijfers en statistieken en meer uitleggend schrijven. Hierdoor heb ik mijn schrijfstijl verbeterd en ook aangetoond dat ik flexibel ben als het gaan om schrijven voor een bepaalde doelgroep.

Daarnaast denk ik dat ik grote stappen heb gezet in het Condor-systeem. Vorig jaar was ik regelmatig wat onverschillig over het systeem. Met al dat delen en dialoogsessies had ik niet zoveel, ik zag er niet echt het nut van in. Dit jaar heb ik daarin een andere houding ingenomen door meer het voortouw te nemen in de groep. Ik merkte dat ik door het delen van kennis (bijvoorbeeld over El Tarangu of het pitchen van een onderzoek) de rest ook zover kon krijgen dat ze dingen wilden gaan delen. Daarmee kregen we eindelijk de beweging op gang dat we meer kennis met elkaar gingen delen en dus meer aan elkaar gingen hebben. Dat is uiteindelijk waar Condor om draait, dat je met elkaar de kennis opdoet en hierin je eigen leerproces bepaalt. Ook heb ik geprobeerd om op iedereen die dat wilde, feedback te geven. Op geschreven artikelen, op foto’s, op onderzoeken, op de gehele blog: ik heb mijn best gedaan om zo kritisch mogelijk en zoveel mogelijk bruikbare feedback te geven aan mijn medestudenten om zo elkaar naar een hoger niveau te tillen.

Om dit bericht niet nog langer te maken, zal ik het hier bij houden en afsluiten. Ik kijk uit naar het assessment en heb nog meer zin om in februari op stage te gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *