Weekverslag 17 (31 mei t/m 4 juni):

Deze week heb ik contact gehad met Cécile aangaande mijn onderzoek en daaruit kwam de conclusie dat ik teveel tijd stop in de redactionele taken, waardoor het onderzoek vaak minder aandacht ontvangt. Ik (h)erken dat en weet dat ik de komende weken nog volle bak aan de slag moet en zal gaan om het onderzoek tot een goed eind te brengen. Ik merkte de afgelopen weken dat ik de redactionele taken niet snel links wil laten liggen, maar ik ze simpelweg niet binnen de twee voorgeschreven dagen afgerond krijg. Ik heb daarom ook aangegeven dat voor de nieuwe nummers (ELF 7 en PA58) ik iets minder redactionele taken wil, omdat de focus meer op het onderzoek moet gaan liggen.

Wat heb ik gedaan?

Het was een leuke week. Niet alleen vanwege de eindelijk doorgebroken lentezon, maar ook vanwege de taken die ik heb uitgevoerd. In het weekend heb ik het interview met Justin Kluivert uitgewerkt en er een artikel van geschreven. Dinsdag ging de nieuwste ELF naar de drukker met daarin mijn interview met Kluivert en de rubriek Talent met Philip Gililow.

Woensdag heb ik een dagje in Aalsmeer doorgebracht. Om 18:00 had ik een afspraak met Ben Sparenberg en Evelyn Dobbinga (Nederlands en Europees kampioen footvolley) voor het zomerdoeboek. Omdat ik niet in de file wilde komen, was ik in de middag al aangereden. Het was anderhalf uur heen en anderhalf uur terug, dus een lange dag. Gelukkig heb ik daardoor de eerste helft van Nederland – Schotland gemist, want ik heb mij laten vertellen dat het niet om aan te gluren was. In Aalsmeer (bij The Beach) heb ik een interview gehad met Ben en Evelyn en hebben ze daarnaast instructies gegeven voor de kinderen over footvolley. Ook heb ik zelf het spelletje uitgeprobeerd, maar het bleek met mijn gebrekkige techniek toch makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat heb ik geleerd?

Het grote leermoment van deze week zat in de uitwerking van het artikel met Justin Kluivert. Ik had het interview uitgetypt en naar Geert gestuurd, om zo samen te kijken welke dingen we wel en niet in het artikel wilden hebben. Aan de hand van die structuur heb ik het artikel geschreven. Omdat het zo snel af moest zijn (het interview was vrijdag en maandag moest het gecontroleerd zijn door de KNVB/Kluivert), heb ik mijn vrije uurtjes in het weekend gebruikt om het artikel te schrijven. Zondagavond kreeg ik onderstaande mail van Geert over het door mij ingeleverde artikel:

Ik was het met Geert eens en kan mij vinden in de feedback. De contrasten heb ik benoemd in het artikel, maar niet benadrukt. Ik benoem dat Kluivert Jong Oranje als tussenstop heeft nadat hij eerder al in het grote Oranje speelde, maar leg hier geen nadruk op. Daardoor komt de aanleiding voor het interview niet duidelijk naar voren. Dat het een voortkabbelend beekje is, vind ik persoonlijk wat overdreven; ik denk dat de informatie in het interview wel degelijk leuk en vernieuwend is voor de lezer.

Door meer accenten te leggen op de contrasten van zijn carrière (debuut Oranje in 2018 – nu bij Jong Oranje) heeft het stuk meer urgentie gekregen en is de aanleiding voor het gesprek over deze contrasten een stuk duidelijker geworden. Voorbeeld:

Nieuw
Oud

In mijn eigen stuk (het onderste van de twee) staat wel dat hij nu even niet meer bij het grote Oranje zit, maar wordt het punt niet benadrukt. In het nieuwe stuk wordt het uitgelegd aan de hand van de zes (met Gakpo zeven) debutanten na Kluivert op dezelfde positie, wat het punt nog sterker maakt en het accent vergroot.

In de rest van het artikel zijn ook wat structurele dingen veranderd, zoals bijvoorbeeld de intro:

Nieuw
Oud

In de intro ligt nu meer de focus op het feit dat Kluivert even een stap terug heeft gedaan (Oranje -> Jong Oranje). Mijn eerste intro was meer een algemene intro over Kluivert en het verhaal. De nieuwe intro toont meer de aanleiding van het interview en verhoogt de urgentie van het stuk. Een belangrijk (maar moeilijk) leermoment. Waarom moeilijk? Voor dit interview/artikel snap ik het, maar bij een nieuw interview ligt die urgentie ergens anders. Het is daarom voor ieder interview anders om te bepalen wat het zo urgent maakt. Het is de kunst om dat eruit te lichten en daar de accenten op te leggen.

Voortgang onderzoek:

Zoals eerder al even benoemd, heeft het onderzoek wat vertraging opgelopen omdat ik er niet genoeg tijd aan spendeerde. Ik heb me voorgenomen om de komende week/weken meer tijd erin te stoppen zodat ik in ieder geval een weloverwogen advies kan uitbrengen voor het stagebedrijf. De enquête is inmiddels naar ruim 1300 adressen toegestuurd en door 100 respondenten ingevuld. Ik kan dus al aan de slag met de resultaten daarvan en het verder uitwerken van de mogelijkheden en opties.

Voor komende weken is het zaak om de resultaten in kaart te brengen en aan de hand daarvan beslissingen te maken over mogelijke producten / pakketten. Deze producten wil ik samen met de marketing gaan bespreken om te kijken wat de mogelijkheden zijn met leveranciers e.d., om daarna te kunnen kijken wat de kosten en opbrengsten zijn, hoe we het onder de aandacht kunnen brengen en wat we nog meer moeten doen.

Wat heb ik gemaakt?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *